podvodní ragby
tj čzu TRITON B

HISTORIE PODVODNÍHO RAGBY

Rugby je velmi mladý sport a předpokládalo by se, že alespoň samotní hráči by mohli vědět, jak vlastně tato hra vznikla. Bohužel omyl! Začaly kolovat všechny možné, zaručené historky o tom, jak rugby vlastně vzniklo – například jako kondiční cvičení francouzského námořnictva nebo třeba jako hraní s kokosovými ořechy v daleké Keni.

Takže odkud vlastně tato hra pochází?

Byl to člen německého podvodního klubu v Kolíně, Ludwig von Bersuda, který v roce 1961 přišel s myšlenkou hrát míčové hry pod vodou. Nikdy se nedozvíme, jestli to byla jenom myšlenka na kondiční cvičení s pískem naplněnou láhví v potápěčském klubu Mnichově a nebo jestli ho k tomuto nápadu přivedli i jiné myšlenky.

Míče naplněné vzduchem nejsou pro podvodní hry vhodné, protože se vznáší a pokaždé vyplavou zpět na hladinu. Proto pan Bersuda vyplnil míč slaným roztokem. Od té doby byla hustota v míči v pořádku a už se nevyplavoval na hladinu, ale pozvolna klesal ke dnu. Klesání míče ke dnu, muže být s jistými limity kontrolováno koncentrací slaného roztoku v míči.

A tak byl vyroben první podvodní míč. A protože fotbalové míče byly moc velké začali se používat míče na vodní polo. Potom teprve vyvstala ta otázka, co hrát s takovýmto míčem?? A právě, pan Bersuda dostal ten skvělý nápad.

Jako při volejbalu rozdělil bazén sítí na dvě poloviny, která končila jeden metr nad dnem bazénu. Dva týmy hráli proti sobě, útočící tým měl za úkol dopravit míč do protivníkova pole a položit ho do koše. A hra byla na světě a kolínští jí od té doby využívali pro zahřátí před normálním tréninkem. I jiné týmy, které viděli míč naplněný solí, jej začali sami používat. Po dlouhotrvajících snahách byla „Kolínská disciplina“ předvedena jako ukázkový závodní sport na národních hrách v roce 1963. Toto byla pravděpodobně první oficiální hra s míčem pod vodou. V tu dobu nebylo o tuto hru příliš velký zájem. Pouze jeden člen DUC s Duisburgu, zubní lékař Franz Josef Grimmeisen, projevil o tuto hru zájem. Jeho nadšení však nesdíleli ostatní členové plaveckého klubu.

Nalezl tedy potápěčský klub a skrze kontakty se členy Duisburgu se dozvěděl mnohem více o této podvodní hře s míčem, která v budoucnu získá název „Podvodní rugby“. Tento klub byl pro tuto hru mnohem více nadšen. S pomocí DLRG Muellheim zorganizoval první zápas v podvodním rugby, hrálo se v sobotu 4. října v roce 1964. DLRG Muellheim prohrál 5:2. Média tento zápas zaznamenala jako premiéru a ve vydaní "Essener Tageblatt" přinesla půlstránkový článek s dvěma fotografiemi.

Dr. Grimmeisen stále prosazoval myšlenky týkající se turnaje v podvodním rugby, aby dal tomuto sportu charakter seriozní soutěže. Společně s částí potápěčského klubu DUC Muellheim/Ruhr, do kterého přišlo šest hráčů z DUC Duisburg, utřídili první pravidla hry a zorganizovali první turnaj v podvodním rugby, který se jmenoval „ Bitva o zlatý míč“ a konal se v Hallenbad Sued, v Muellheim/Ruhr. Premiéra byla uskutečněna 5. listopadu v roce 1965. Celkem šest klubů vyslalo své hráče na tento turnaj : DUC Bochum; DUC Duesseldorf, DUC Duisburg, DUC Essen a TSC Delphin Leudenscheid. Byli to první kluby, které podlehly kouzlu podvodního rugby. Pravidla z této doby povolovala celkem 8 hráčů a domácí tým z Muellheimu proti týmu z Diusburgu, kde hrál i samotný Dr. Grimmesien, samozřejmě zvítězil. Od tohoto roku se turnaj hraje každoročně a je vůbec nejstarším v historii podvodního rugby. Kolínská verze tohoto sportu se moc neujala a byla hrána jenom v Kolíně, kde časem zanikla. Sám Kolínský oddíl začal také provozovat podvodní rugby.

Aby se tento sport dostal na mezinárodní pole oslovil Dr, Grimmesien dva, tehdy nejdůležitější, členy CMAS a to Francii a SSSR. Nabídl jim ukázky tohoto sportu a také podporu v tisku. Bohužel zájem nebyl příliš velký. Pouze jeden francouzský magazín "L'Equipe" otiskl ve svém vydání z 9. dubna v roce 1965 krátký článek.

Naopak skandinávské země projevili mnohem větší zájem a relativně v krátkém čase přijali tento sport za svůj. Ukázky v Dánsku v roce 1973 a také ve Finsku v roce 1975 byli velmi přínosné, naopak ani v Belgii v 1973 a bohužel ani ve Vídni v roce 1979 se tento sport prozatím neujal. Ve východním bloku to byli pouze týmy ČSSR, které projevili zájem, ale vzhledem k politické situaci se utkávali pouze s „komunistickými“ družstvy. Z této doby byl známý pouze Turnaj Podvodního rugby v Praze, který byl od roku 1975 hrán každoročně (vyjma rok 1979). V následujících letech se přidala i mužstva z Polska a NDR, která však využívala tento sport spíše jako kondiční cvičení.

Od roku 1972, kdy byl tento sport uznán také německou VDST, se poprvé konalo Mistrovství Německa.( Neoficiální Mistrovství proběhlo již v roce 1971)

První Mistrovství Německa se konalo kde jinde než v Muellheimu a prvním německým mistrem se stalo mužstvo z TSC Muellheim. Konečně v roce 1978 bylo podvodní rugby a také podvodní hokej uznány i organizací CMAS a v roce 1978 od 28-30. dubna se konalo první Mistrovství Evropy ve švédském Malmo. První Mistrovství světa v podvodním rugby se uskutečnilo v Muellheimu 15.-18.5. 1980.

Díky studentům v Německu se stalo Podvodní rugby velmi populární a tak se v květnu (23.-24.) v roce 1986 konalo první Univerzitní Mistrovství, které se konalo v Gottingenu. To vedlo k tomu, že byl konečně vydán obsáhlý jednostránkový článek na sportovních stránkách "Aachener Sportspiegel"..........© NETA 2022 - Klub potápěčů FA PRAHA, p.s.